Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní vzdělávací program

ŠVP naší mateřské školy je chápán jako cesta, kterou jdeme společně s dítětem.

Během této cesty je třeba projít mnoha úskalími, překonat hodně překážek, které každé z dětí dle svých možností a schopností překonává.

Cílem naší cesty je spokojený dětský kolektiv, který má mezi sebou vzájemné kamarádské vazby, skupina dětí, která si dokáže pomáhat a společně prožívat hezké i složitější okamžiky.

Pokud se spolu děti dokážou smát, je předpokladem, že i vstup do ZŠ pro ně bude jednodušší.

 

ŠVP je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání- „Školský zákon“a vyhl. MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

Vzdělávací program

Vzdělávací program

Vloženo: 23. září 2012

Téma: KOUZELNÁ PLANETA ZEMĚ