Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vzdělávací program

Vloženo: 23. září 2012

Téma: KOUZELNÁ PLANETA ZEMĚ
 

MOTO :     „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
                                                                                                           Robert Fulgham

 

      Vše kolem nás, tedy i kolem dítěte by mělo mít přirozený průběh. Hlavní tematické celky (integrované bloky) jsou proto v souladu s jednotlivými ročními obdobími. Každý tematický celek je dále rozpracován v Třídním vzdělávacím programu do tematických částí, ve kterých jsou stanovené dílčí vzdělávací cíle, a ty si potom dále rozpracovávají a vytvářejí pedagogické pracovnice do jednotlivých témat ve třídách.

 

 

Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Časově jsou omezeny pouze orientačně, je na každé učitelce, jak dlouho bude s konkrétním tématem pracovat.

Přílohy