Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Berušky

Paní učitelky Pavla Pešoutová a Jana Škramovská

Budeme se učit být delší čas bez maminky a tatínka, hrát si, naučíme se základům sebeobsluhy a dorozumět se s paní učitelkou a kamarády.