Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Sběr použitého rostlinného oleje

Sběr použitého rostlinného oleje

Vloženo: 20. listopadu 2020 v 8:33

Zobrazeno: 388×

Naše školka se zapojila do projektu "Sběr použitého rostlinného oleje".

Za každý litr oleje budou školce zaplaceny 3,- Kč. Zároveň bude na účet nadace Kapka naděje věnována 1,- Kč.

Předem děkujeme za každý litr odevzdaného oleje.

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2021

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2021

Zdena Vavřínová

Vloženo: 30. srpna v 15:36

Zobrazeno: 111×

Vážení rodiče,

 

dne 1.9.2021 zahajuje mateřská škola provoz po prázdninách. Provozní doba je od 6,00 hod do 16,30 hod.

Všechny děti jsou od 1.9. automaticky přihlášeny ke stravování. Děti, které nenastoupí do MŠ je nutné odhlásit a to nejpozději 1.9. do 6,30 hod. Odhlašování probíhá formou SMS na tel.čísle: 727 895 801 nebo 602 167 722, popřípadě zapsáním do sešitu v MŠ.

Dále Vás prosíme o věnování pozornosti následujícím opatřením a jejich dodržování. Vzhledem k současné situaci s COVID -19 přijala mateřská škola na základě manuálu MŠMT a MZd tato opatření:

 1. Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 2. V MŠ se děti netestují a netestují se ani zaměstnanci MŠ.  
 3. Pokud dítě vykazuje známky infekčního onemocnění, nebude do MŠ přijato.
 4. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne, budou zákonní zástupci neprodleně informováni k vyzvednutí dítěte (izolace dítěte od ostatních).
 5. Zákonní zástupci budou telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.
 6. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzení od lékaře.
 7. Při vstupu do budovy je povinnost nosit roušku.
 8. Při vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce.
 9. V prostorách MŠ (chodby a šatny) se zákonní zástupci zdržují po nezbytně nutnou dobu, dodržují bezpečné rozestupy a nevstupují do třídy – dítě předají paní učitelce mezi dveřmi.

 

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou.

Ve Zbraslavicích 30.8.2021

VÝLET DO DÝŇOVÉHO SVĚTA

VÝLET DO DÝŇOVÉHO SVĚTA

Vloženo: 23. září v 8:45

Ve středu 29. září a v pátek 1.října jedou děti na výlet do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny.

INFORMACE

INFORMACE

Petra Zdeňková

Vloženo: 18. listopadu v 15:12

Zobrazeno: 28×

VÁŽENÍ RODIČE

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a výskytu onemocnění Covid-19 i u dítěte z naší školky (není prokázáno, že přišlo do styku s ostatními), Vás žádáme o dodržování daných opatření:

 

 • Nedávat do MŠ děti s teplotou
 • Nevodit do MŠ děti s respiračním onemocněním (rýma, kašel)

 

Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním dětem, jejich rodičům i zaměstnancům.

                                Děkujeme

Podzimní slavnosti 2021

Podzimní slavnosti 2021

Marie Holíková

Vloženo: 5. prosince v 23:22

Zobrazeno: 38×

Podzimní slavnosti 20.říjen 2021

Podzimní slavnosti 20.říjen 2021

Marie Holíková

Vloženo: 5. prosince v 23:32

Zobrazeno: 34×

Ve středu 20. října se uskutečnily v naší školce tradiční  Podzimní zahradní slavnosti. Počasí nám přálo, úkoly děti splnily s přehledem a na konci nás čekala chutná hostina. Děkujeme všem rodičům za dobroty, které nám nachystali na náš slavnostní stúl.