Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 28. listopadu 2014

PODĚKOVÁNÍ
               Děkuji všem rodičům, rodinným příslušníkům, dětem, p. učitelkám a všem šikovným lidem, jež přispěli svými výrobky a drobnými dárky k uspořádání Adventního jarmarku v Mateřské škole Na kopečku, Zbraslavice 328.
               Prodejem výrobků a předmětů jsme utržili 14.965,- Kč. Všechny peníze využijeme na nákup Mikulášské nadílky, dárků pro všechny děti pod stromeček a pořízení nových stavebnic a výtvarných potřeb pro všechna oddělení MŠ.
Petra Zdeňková, řed. MŠ

Galerie