Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Včeličky

Paní učitelka Bc. Sandra Havlínová

  Jsme jako pilné včeličky, kluci a holky, kteří se už těší do školy. Jsme zvídaví a chceme poznávat přírodu kolem nás a její tajemství. Společně si budeme hrát a prožívat společná dobrodružství. Budeme se seznamovat se svými právy a povinnostmi.

                                      Budeme pracovat podle stejného TVP jako u našich kamarádů - Soviček.  

Sběr použitého rostlinného oleje

Sběr použitého rostlinného oleje

Vloženo: 20. listopadu 2020 v 8:33

Zobrazeno: 593×

Naše školka se zapojila do projektu "Sběr použitého rostlinného oleje".

Za každý litr oleje budou školce zaplaceny 3,- Kč. Zároveň bude na účet nadace Kapka naděje věnována 1,- Kč.

Předem děkujeme za každý litr odevzdaného oleje.

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2021

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2021

Zdena Vavřínová

Vloženo: 30. srpna 2021 v 15:36

Zobrazeno: 292×

Vážení rodiče,

 

dne 1.9.2021 zahajuje mateřská škola provoz po prázdninách. Provozní doba je od 6,00 hod do 16,30 hod.

Všechny děti jsou od 1.9. automaticky přihlášeny ke stravování. Děti, které nenastoupí do MŠ je nutné odhlásit a to nejpozději 1.9. do 6,30 hod. Odhlašování probíhá formou SMS na tel.čísle: 727 895 801 nebo 602 167 722, popřípadě zapsáním do sešitu v MŠ.

Dále Vás prosíme o věnování pozornosti následujícím opatřením a jejich dodržování. Vzhledem k současné situaci s COVID -19 přijala mateřská škola na základě manuálu MŠMT a MZd tato opatření:

  1. Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  2. V MŠ se děti netestují a netestují se ani zaměstnanci MŠ.  
  3. Pokud dítě vykazuje známky infekčního onemocnění, nebude do MŠ přijato.
  4. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne, budou zákonní zástupci neprodleně informováni k vyzvednutí dítěte (izolace dítěte od ostatních).
  5. Zákonní zástupci budou telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.
  6. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzení od lékaře.
  7. Při vstupu do budovy je povinnost nosit roušku.
  8. Při vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce.
  9. V prostorách MŠ (chodby a šatny) se zákonní zástupci zdržují po nezbytně nutnou dobu, dodržují bezpečné rozestupy a nevstupují do třídy – dítě předají paní učitelce mezi dveřmi.

 

 

Děkujeme a těšíme se na viděnou.

Ve Zbraslavicích 30.8.2021

PRVNÍ DNY U VČELIČEK I

PRVNÍ DNY U VČELIČEK I

Sandra Havlínová

Vloženo: 2. září 2021 v 21:22

Zobrazeno: 421×

PRVNÍ DNY U VČELIČEK II

PRVNÍ DNY U VČELIČEK II

Sandra Havlínová

Vloženo: 9. září 2021 v 13:48

Zobrazeno: 387×

Podzim u Včeliček

Podzim u Včeliček

Sandra Havlínová

Vloženo: 14. listopadu 2021 v 15:08

Zobrazeno: 244×

Sv. Martin přijel do Včeliček na bílém koni :)

Sv. Martin přijel do Včeliček na bílém koni :)

Sandra Havlínová

Vloženo: 14. listopadu 2021 v 15:15

Zobrazeno: 305×

Sníh nikde. Jak si udělat vlastní? Stačí několik minut a pouhé dvě ingredience. Děti budou nadšené. 

První sníh

První sníh

Sandra Havlínová

Vloženo: 5. prosince 2021 v 8:08

Zobrazeno: 275×

Mikuláš

Mikuláš

Vloženo: 10. prosince 2021 v 13:04

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Sandra Havlínová

Vloženo: 20. prosince 2021 v 15:18

Zobrazeno: 556×

Zima u Včeliček

Zima u Včeliček

Sandra Havlínová

Vloženo: 9. února v 18:27

Zobrazeno: 185×

Zimní olympijské hry

Zimní olympijské hry

Sandra Havlínová

Vloženo: 26. února v 8:14

Předplavecký výcvik

Předplavecký výcvik

Vloženo: 3. března v 8:39

Od 10. března budou předškolní děti (děti, které jdou od 1. září 2022 do 1. třídy) jezdit do bazénu v Kutné Hoře na předplavecký výcvik.

Karneval

Karneval

Sandra Havlínová

Vloženo: 9. března v 7:37

Zobrazeno: 242×

V knihovně

V knihovně

Marie Holíková

Vloženo: 23. března v 21:21

Zobrazeno: 151×

Březen - Měsíc knihy. Navštívili jsme místní knihovnu, popovídali si s paní knihovnicí, prohlédli si knihy a moc se nám tam líbilo.

Den pro mého tátu

Den pro mého tátu

Marie Holíková

Vloženo: 31. března v 23:59

Zobrazeno: 176×

Srdečně zveme všechny tatínky ve čtvrtek 7.dubna na příjemé odpolene se svými dětmi.

Z důvodu nepříznivého počasí - přesunuto na úterý 12.4.2022

Výlet

Petra Zdeňková

Vloženo: 7. dubna v 10:12

Sovičky, Včeličky a Koťátka

pojedou ve středu 13. 4. 2022

na výlet s tématem „Velikonoce v Pěnkavově dvoře“ v Takoníně.

Odjezd z MŠ v 7,30 hod, přibližný návrat ve 13,00 hod. na oběd.

Svačinky vezeme s sebou ze školky.

Vybíráme 150,- Kč

Den pro mého tátu 2022

Den pro mého tátu 2022

Marie Holíková

Vloženo: 12. dubna v 23:16

Zobrazeno: 192×

Den tatínků se nám opravdu vydařil.

Den pro mého tátu 2022 - 2

Den pro mého tátu 2022 - 2

Marie Holíková

Vloženo: 12. dubna v 23:17

Zobrazeno: 184×

Den pro mého tátu 2022 - 3

Den pro mého tátu 2022 - 3

Sandra Havlínová

Vloženo: 14. dubna v 14:06

Zobrazeno: 165×

Velikonoce v Pěnkavově dvoře

Velikonoce v Pěnkavově dvoře

Sandra Havlínová

Vloženo: 17. dubna v 21:59

Zobrazeno: 112×