Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školné

Vloženo: 11. srpna 2011

Školné se platí převodem na účet číslo 444 526 329 / 0800, vždy do 20. v daném měsíci.

Výše školného:

  • 320,-Kč
  • děti, které v daném školním roce dovrší šestého roku věku (rozumí se od září do srpna), školné neplatí
  • NOVĚ : od 1.9.2012 platí školné 320,- Kč i děti s odloženou školní docházkou

Prosíme rodiče, aby u plateb školného, uváděli jako zprávu pro příjemce, jméno svého dítěte. Usnadníte nám tím přehled o došlých platbách. Děkujeme.

Stravné se platí u vedoucí  kuchyně paní Svobodové.